Vanaf mei 2018 kunnen projecten ingestuurd worden voor editie 2018

PATIENT CENTRICITY AWARD 2018 – DEELNAMEFORMULIER

ALLEEN VOLLEDIG INGEVULDE FORMULIEREN WORDEN IN BEHANDELING GENOMEN*.

**Deze prijs betreft een unrestricted educational grant die uitsluitend aan een instelling waaraan beroepsbeoefenaren verbonden zijn of een samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren (‘de instelling’) (en niet aan een individu) zal worden toegekend.


Upload hieronder de begroting (mogelijke formaten Word, Excel of PDF, max. 5 mb.)

Dit project wordt ingezonden met toestemming van de daartoe bevoegde vertegenwoordigers van de instelling. De instelling heeft kennis genomen van en is akkoord met de Voorwaarden en het Reglement.

* Eventueel kan in plaats van bovenstaand elektronisch deelnameformulier een document met beantwoording bovenstaande vragen, inclusief begroting en eventuele bijlage(n), per e-mail verstuurd worden naar nl.info@takeda.com met als onderwerp “Inzending Patient Centricity Award 2017”.