UITREIKING 13 APRIL 2018

Tijdens het 3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium wordt de eerste Patient Centricity Award uitgereikt.

Meer over het symposium:
Congresorganisator Quadia organiseert sinds 2016 met veel succes het Nationale Kanker Overleverschap Symposium. Ieder jaar wordt dit symposium in de jaarbeurs Utrecht gehouden en bezocht door 150-250 deelnemers. Deze symposia hebben geleid tot de vorming van een ‘Kankeroverlevers Taskforce’ onder leiding van prof. dr. Peter Huijgens (directeur IKNL). De Taskforce bestaat nu uit zo’n 40 professionals verenigd in 4 werkgroepen gericht op de late effecten van de oncologische behandeling, psychosociale effecten, werk (hervatting) en de organisatie van de zorg.
Accreditatie wordt aangevraagd bij de ABAN, NVZA, V&VN, Verpleegkundig Specialisten, Fysiotherapeuten, Openbaar Apothekers en Ziekenhuisapothekers.

Download programma

WAAR:  Jaarbeurs Utrecht

WANNEER: 13 april 2018

PROGRAMMA:

09:00 – 09:30 Ontvangst
09:30 – 09:50 Opening & uitleg/terugkoppeling Taskforce
09:50 – 10:35 De rol van de huisarts
10:35 – 10:55 Taskforce & reflectiepanel
10:55 – 11:20 Pauze
LEEFSTIJL
11:20 – 12:00 Bewegen na een diagnose van kanker
12:00 – 12:25 De zin en onzin van specifieke voeding na kanker
12:25 – 12:45 Taskforce & reflectiepanel
12:45 – 12:55 Uitreiking Patient Centricity Award (Takeda)
12:55 – 13:45 Lunch
13:45 – 14:05 AbbVie; Fit for Work
LATE EFFECTEN
14:05 – 14:25 Late gevolgen van kanker; ervaringen van patiënten
14:25 – 14:55 Late effecten met betrekking tot fertiliteit
14:55 – 15:25 Seksualiteit & intimiteit
15:25 – 15:45 Aanpassingsstoornis
15:45 – 16:05 Taskforce & reflectiepanel
16:05 – 16:30 Discussie en afsluiting