NIEUW INITIATIEF TER VERBETERING VAN DE HEMATO-ONCOLOGISCHE ZORG

De Patient Centricity Award is bestemd voor het meest innovatieve project dat bijdraagt aan de kwaliteit van leven van mensen met een hemato-oncologische aandoening. Deze award is in het leven geroepen door Takeda Oncology en wordt ondersteund door de patiëntenverenigingen Hematon en MPN Stichting.

Takeda Oncology ziet het als een belangrijke taak om een bijdrage te leveren aan de optimalisatie van de behandeling van patiënten met een hemato-oncologische aandoening. Zij nodigt alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij deze behandeling uit om in 2017 innovatieve projectvoorstellen in te dienen voor de Patient Centricity Award.

Er wordt een bedrag van maximaal 10.000 euro beschikbaar gesteld via een ‘’unrestricted educational grant’’. De uitreiking van de eerste Patient Centricity Award zal naar verwachting begin 2018 plaatsvinden. Meer informatie volgt via deze website.

Meer informatie
Mocht u vragen hebben en/of contact willen opnemen, dan kan dat via e-mail (nl.info@takeda.com) met als onderwerp “Patient Centricity Award 2017” of via het telefoonnummer +31 (0)23 566 8700.

VANAF MEI 2018 KUNT U UW PROJECTVOORSTEL INDIENEN VOOR EDITIE 2018.