Persbericht, vrijdag 13 april 2018

Regionaal Oncologie Netwerk Nijkerk wint Patient Centricity Award

Op 13 april jl. is tijdens het 3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium de eerste Patient Centricity Award uitgereikt aan Corinne van den Dool die namens Regionaal Oncologie Netwerk Nijkerk (RONN) de prijs in ontvangst heeft genomen.

De award is bestemd voor een innovatief project dat door verbeteringen in de zorg bijdraagt aan de kwaliteit van leven van mensen met een hemato-oncologische aandoening. Namens de vakjury reikte Anne van der Spek (verpleegkundig specialist oncologie van het Deventer Ziekenhuis), de prijs uit. Corinne van den Dool: “Wij zijn erg trots op het feit dat ons project deze award erkenning krijgt! Juist bij kanker wordt het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren over je leven zwaar op de proef gesteld. Optimale (na)zorg en revalidatie gericht op de behoefte van de oncologische patiënt en diens naaste(n) is hierbij wenselijk. Bij het RONN staat de patiënt centraal en wordt deze zorg dichtbij huis aangeboden binnen een multidisciplinair team.”

Kwaliteit van de zorg

Volgens de onafhankelijke vakjury* is dit project een prachtig voorbeeld van multidisciplinaire oncologische zorgverlening. Bevlogen zorgverleners uit verschillende disciplines hebben op lokaal niveau een initiatief opgezet. Een initiatief klein gestart vanuit de praktijk met tegelijkertijd grote ambities voor de kwaliteit van de zorg voor hun oncologische patiënten. Met dit project wordt complexe versnipperde multidisciplinaire zorg voor oncologische patiënten in omgeving Nijkerk gebundeld rondom de patiënt in zijn of haar eigen omgeving, met aandacht voor zijn of haar naasten. Lees meer over het winnend project in het volledige juryrapport op www.patientcentricityaward.nl.

De jury hoopt met het toekennen van deze prijs dat het lokale project in Nijkerk andere zorgverleners binnen hemato‐oncologie inspireert. Inspiratie om goede ideeën te delen, in de praktijk te brengen en zich vooral niet af te laten schrikken door complexiteit, onontgonnen terreinen of de hoeveelheid werk die het met zich meebrengt. Juist kleine lokale initiatieven kunnen voor een individuele patiënt heel waardevol en belangrijk zijn.

Jaarlijkse prijs
De Patient Centricity Award bestaat uit een ‘unrestricted eductional grant’ van €10.000,- en wordt jaarlijks uitgereikt. De Award wordt aangeboden door Takeda Oncology. Takeda Oncology ziet het als een belangrijke taak om een bijdrage te leveren aan de optimalisatie van de behandeling van patiënten met een hemato-oncologische aandoening.

Takeda heeft alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij deze behandeling uitgenodigd om in 2017 innovatieve projectvoorstellen in te dienen voor de Patient Centricity Award. De inzendingen zijn beoordeeld door een onafhankelijke multidisciplinaire vakjury*. Dit initiatief wordt ondersteund door patiëntenorganisaties Hematon en MPN Stichting. Van beide organisaties heeft 1 vertegenwoordiger zitting in de vakjury*.
Vanaf mei 2018 kunnen zorgverleners via het aanmeldingsformulier op de website weer projecten aanmelden om kans te maken op de Patient Centricity Award 2018.

*Meer informatie over de vakjury vindt u op https://www.patientcentricityaward.nl/vakjury/.

Noot voor de redactie:

Contact:
Takeda Nederland
Mevr. J. van Ballegooijen, senior communicatieadviseur
joke-van.ballegooijen@takeda.com
Telefoon 023 566 8701

Over Takeda
Takeda richt zich al meer dan 235 jaar op het ontwikkelen en leveren van geneesmiddelen. Het doel daarvan is het genezen van patiënten of het verbeteren van hun kwaliteit van leven. De belangrijkste aandachtsgebieden bij Takeda zijn IBD (inflammatoire darmziekten) en oncologie. Dat betekent dat artsen, verpleegkundigen, ziekenhuizen en patiëntorganisaties onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn. Samen met hen willen we patiënten de best mogelijke zorg bieden.
De Patient Centricity Award geeft hieraan uiting doordat het is opgezet voor het mogelijk maken van voorstellen ontstaan uit de praktijk. Voorstellen ingediend door zorgverleners en beoordeeld door zorgverleners en patiënten. Takeda heeft zelf geen invloed op de inhoud en beoordeling van de projecten. Takeda Nederland is aangesloten bij brancheorganisatie Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Over het 3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium
Congresorganisator Quadia organiseert sinds 2016 met veel succes het Nationale Kanker Overleverschap Symposium. Ieder jaar wordt dit symposium in de Jaarbeurs Utrecht gehouden en bezocht door 150-250 deelnemers. Deze symposia hebben geleid tot de vorming van een ‘Kankeroverlevers Taskforce’ onder leiding van prof. dr. Peter Huijgens (directeur IKNL). De Taskforce bestaat nu uit zo’n 40 professionals verenigd in 4 werkgroepen gericht op de late effecten van de oncologische behandeling, psychosociale effecten, werk (hervatting) en de organisatie van de zorg.

Download hier het juryrapport

Takeda Prijsuitreiking