DE INZENDINGEN WORDEN BEOORDEELD DOOR EEN ONAFHANKELIJKE, MULTIDISCIPLINAIRE VAKJURY

Deze bestaat uit:

Ellen Pauel, LLB

Bestuurslid
Stichting Hematon

Lees meer

Hematon is de patiëntenorganisatie voor patiënten met een hematologische-oncologische aandoening en/of mensen die een stamceltransplantatie hebben ondergaan. Hun doel is hen te ondersteunen bij alle aspecten die het leven met en na kanker met zich meebrengt. Ze zijn er ook voor naasten en donoren van patiënten. Lotgenotencontact, belangenbehartiging en informatievoorziening zijn hun speerpunten.

Dr. Remco van Horssen

Laboratoriumspecialist en bestuurslid
MPN Stichting

Lees meer

De MPN Stichting is er voor patiënten met essentiële trombocytemie, polycythaemia vera en myelofibrose. De MPN Stichting wil in de eerste plaats patiënten, maar ook medici en andere hulpverlenende instanties zo goed mogelijk informeren.

Prof. dr. Nicole M.A. Blijlevens

Hoogleraar Hematologie
RadboudUMC Nijmegen

Lees meer

Nicole Blijlevens werkt sinds 2000 als internist-hematoloog in het RadboudUMC, sedert 2009 ook als afdelingshoofd. Zij is tevens opleider en hoogleraar hematologie met als onderzoeksaandachtsveld supportieve zorg waarbij de patiënt als mens centraal staat.

Prof. dr. Henk Lokhorst

Hoogleraar Hematologie
VUmc Amsterdam

Lees meer

Margriet Kruithof

Hemato-oncologie verpleegkundige
UMC Utrecht

Lees meer

Margriet Kruithof werkt sinds 1976 als verpleegkundige  in het UMC Utrecht.

Zij heeft ruime ervaring o.a. op de dagbehandeling  hemato-oncologie.

Persoonlijke benadering en goede voorlichting aan patiënten en zijn naasten staan in de zorg centraal bij haar.

Anne van der Spek MANP

Verpleegkundig Specialist hematologie
Deventer ziekenhuis

Lees meer

Anne van der Spek is sinds 2001 als verpleegkundige werkzaam in het Deventer Ziekenhuis. Zij heeft ruime ervaring binnen de oncologie-hematologie. Sinds 2016 is zij werkzaam als Verpleegkundig Specialist intensieve zorg met als deskundigheidsgebied hematologie.

In de rol van casemanager is zij een spin in het web in de organisatie rondom de zorg voor deze patiënten.