WELKE PROJECTEN KUNNEN WORDEN GENOMINEERD?

DE VOORWAARDEN WAARAAN EEN PROJECTVOORSTEL VOOR DEELNAME MOET VOLDOEN ZIJN:

  1. Het project draagt bij aan het welzijn van mensen met een hemato-oncologische aandoening en verbetert op dit gebied de kwaliteit van de zorg;
  2. Het project is innovatief en heeft bij voorkeur een multidisciplinair karakter;
  3. Het project is ook inzetbaar in andere hemato-oncologische zorginstellingen;
  4. Het project kan niet gefinancierd worden uit de reguliere middelen (niet geheel gefinancierd of gedeeltelijk door overheid, zorgverzekeraar, subsidiegever of instelling, deelfinanciering 
is toegestaan;)
  5. Het project mag geen commercieel doel dienen;
  6. De prijs zal via een unrestricted educational grant worden toegekend aan een instelling waaraan de beroepsbeoefenaren verbonden zijn en/of een samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren (en niet aan een individu).